Läromedel: Religion 1 & 2 - Liv och mening

Religion 1 & 2 - Liv och mening

Författare:

Omfång: 400 sidor

F-Pris: 289 Kr

ISBN: 978-91-981681-3-6

KÖP LÄROBOKEN HÄR

Religion 1 & 2 - Liv och mening är en omfattande lärobok som täcker kurserna religion 1 & 2. Bokens två delar har helt olika karaktär.

Bokens första del inleds av en fenomenologiskt präglad beskrivning av vad religion är. Sedan följer världsreligionerna efter varandra. Men vi utgår från att samtalet bör ha stor plats som stimulerar eleverna att utveckla en egen livshållning.

Den andra delen är ett ”etiskt smörgåsbord” som i hög rad vill få eleverna att tänka efter, ta ställning och diskutera livsfrågor i klassen. Efter varje ämnesområde sträcker vi fram mikrofonen till religionerna och frågar om deras ståndpunkt i frågan.

Boken ställer en mängd frågor, men den ger knappast några tvärsäkra svar. Ofta ger den olika möjliga tolkningar och synsätt. Den frågar till exempel om människan är mer värd än djuren, om vad som är meningen med våra liv och om vad som kan tänkas hända efter döden.

Vem kan svara rätt på sådana frågor? Det kan ingen, men alla kan och bör försöka.

Religion 1 & 2 - Liv och mening vill ge kunskap och stimulera till att fundera och samtala kring viktiga frågor om hur man ska tro och leva. Människor från olika tider och olika delar av världen berättar här om vad de tror om livet och meningen med allt. Det kan vara väl värt att lyssna till dem, men sedan bilda sig en egen uppfattning. Det som är rätt för dig, hur du bäst ska leva ditt liv, det ska du själv avgöra.