Läromedel: Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Författare:

Omfång: 255 sidor

F-Pris: 269 Kr

ISBN: 978-91-981681-2-9

KÖP LÄROBOKEN HÄR

Svenska som andraspråk 1 täcker hela kursen Svenska som andraspråk 1 och innehåller sex kapitel:

• Vad är egentligen svenska som andraspråk?
• Språklig variation
• Relationer
• Utbildning och arbetsliv
• Ute i samhället
• Svenska språkets form, funktion och betydelse

I alla kapitel ges eleven gott om tillfällen att uppnå kursens kunskapskrav. Genomgående får eleven i praktiska och utmanande övningar arbeta aktivt med att läsa, tala och skriva både enskilt och tillsammans med kurskamrater. Återkommande inslag är uppgifter som stärker elevens kommunikativa förmåga och flerspråkiga identitet. I slutet av boken finns betygsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.

Tredje tryckningen

Nu är den tredje tryckningen av Svenska som andraspråk 1 ute. I denna tryckning har några tillägg gjorts med det nationella provets krav i åtanke. Förutom korrektur av formalia och mindre korrigeringar och uppdateringar av uppgifter gäller de största tilläggen faktarutor om lässtrategier (s. 19), vanliga stilfigurer (s. 81) och skrivprocessen vid argumenterande textskrivning (s. 181-182), samt utförligare instruktioner kring muntligt framförande (s. 97-99) och en uppgift kopplad till Karin Boyes novell Min son blir inte snickare (1941) där eleven ska skriva en text av mer utredande karaktär (s. 139).