Läromedel: Engelska 5 & 6 - Outlooks on

Engelska 5 & 6 - Outlooks on

Författare:

Omfång: 331 sidor

F-Pris: 299 Kr

ISBN: 978-91-980247-6-0

KÖP LÄROBOKEN HÄR

Välkomna till Outlooks on – ett heltäckande läromedel för Engelska 5–6! Boken är indelad i fem temaområden:

- Learning
- Learn How to Learn
- Well-being
- Time
- Sex and Relations

Varje temaområde är indelat i en Engelska 5-del, markerat med blått och en Engelska 6-del, markerat med rött. Vi hoppas att detta upplägg ska underlätta repetition och återkoppling.

Ord ska läras i sitt sammanhang. Ordövningarna i boken lyfter fram de olika sätt att lära sig nya ord som beskrivs i Learn How to Learn New Words. Traditionell gloslista går dock att få som PDF-fil för den som önskar.

Outlooks on består av följande delar:

- Lärobok, som vanlig bok eller e-bok
- Lärarfil – med alla texter inlästa
- Elevfacit
- Kapitelordlista (OBS! Alfabetisk ordlista medföljer boken medan vanlig kapitelordlista fås som PDF)