Läromedel

Genom att erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser ger vi Sveriges gymnasieskolor möjligheten att undervisa sina elever med det viktigaste pedagogiska instrumentet en lärare kan ha, läroboken. Våra läromedel skrivs av författare som är väletablerade inom respektive område. Du gillar genomarbetade läroböcker, till ett bra pris. Samma sak tror vi på.


Nedan hittar du våra läromedel för gymnasium och vuxenutbildning.

Läromedel: Fortsätt Framåt - Övningsbok

NYHET

Läromedel: Fortsätt Framåt

NYHET

Läromedel: Kurs A - Studieväg 1

NYHET

Läromedel: Svenska som andraspråk 1
Läromedel: Svenska som andraspråk 2 & 3
Läromedel: Historiens landskap – kungar och karnevaler
Läromedel: Tänk Historia

NYHET

Läromedel: Samhällskunskap 1B
Läromedel: Perspektiv på samhällskunskap 1 - 3

NYHET

Läromedel: Svenska 1 – Helt enkelt 2:a upplagan

NYHET

Läromedel: Svenska 2 - Helt enkelt
Läromedel: Svenska 3 - Helt enkelt
Läromedel: Matematik 1ABC
Läromedel: Kemi 1
Läromedel: Kemi 2

NYHET

Läromedel: Naturkunskap 1B – Välj din väg
Läromedel: Naturkunskap 2 – Ditt universum

NYHET

Läromedel: Engelska 5 - Outlooks on
Läromedel: Engelska 5 & 6 - Outlooks on
Läromedel: Friskvård och hälsa
Läromedel: Idrott och Hälsa 1 & 2
Läromedel: Religion 1 & 2 - Liv och mening
Läromedel: Hälsopedagogik
Läromedel: Entreprenörskap
Läromedel: Entreprenörskap - Praktisk och teoretisk tillämpning
Läromedel: Hjärnsmart Lärande

NYHET