Läromedel

Genom att erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser ger vi Sveriges gymnasieskolor möjligheten att undervisa sina elever med det viktigaste pedagogiska instrumentet en lärare kan ha, läroboken. Våra läromedel skrivs av författare som är väletablerade inom respektive område. Du gillar genomarbetade läroböcker, till ett bra pris. Samma sak tror vi på.


Nedan hittar du våra läromedel för gymnasium och vuxenutbildning.

Läromedel: Fortsätt Framåt - Övningsbok
Läromedel: Fortsätt Framåt
Läromedel: SFI B

NYHET

Läromedel: Kurs A - Studieväg 1
Läromedel: Svenska som andraspråk 1
Läromedel: Svenska som andraspråk 2 & 3
Läromedel: Historiens landskap – kungar och karnevaler
Läromedel: Tänk Historia
Läromedel: Samhällskunskap 1B
Läromedel: Perspektiv på samhällskunskap 1 - 3
Läromedel: Samhällskunskap 1A1

NYHET

Läromedel: Svenska 1 – Helt enkelt 2:a upplagan
Läromedel: Svenska 2 - Helt enkelt
Läromedel: Svenska 3 - Helt enkelt
Läromedel: Matematik 1ABC
Läromedel: Kemi 1
Läromedel: Kemi 2
Läromedel: Naturkunskap 1B – Välj din väg
Läromedel: Naturkunskap 2 – Ditt universum
Läromedel: Engelska 5 - Outlooks on
Läromedel: Engelska 5 & 6 - Outlooks on
Läromedel: Friskvård och hälsa
Läromedel: Idrott och Hälsa 1 & 2
Läromedel: Hälsopedagogik
Läromedel: Entreprenörskap
Läromedel: Entreprenörskap - Praktisk och teoretisk tillämpning
Läromedel: Börja från början

NYHET

Läromedel: Hjärnsmart Lärande