Vilka förväntningar finns på språkkunskaper och vilken väg ska man gå för att möta det som förväntas? Andraspråksinlärning är kanske mer aktuellt än någonsin och som läromedelsförlag lyfter vi ämnet för att öka förutsättningarna för en så effektiv spåkinlärning som möjligt.

Vi vet att det absolut mest effektiva sättet att lära sig ett andra språk är genom kombinationen av spåkstudier och att utsättas för språkliga sammanhang. Men vi vet också att det finns olika vägar inom forskningen.

Vi träffade Anna Flyman Matsson, Lektor i Svenska som andraspråk, för att reda ut motsättningarna i forskningen.

Ska man kastas in i ett ordinare klassrum, eller bör man lära sig språket först?

Det finns en balansgång i forskningen och olika forskningsområden argumenterar för olika vägar för ett gemensamt mål.

Å ena sidan framhävs vikten av inputs från omgivningen och fördelarna med direktintegrering genom att “kastas in” i språkliga och sociala sammanhang. Du måste höra, se och vara i språket för att känna in språkkulturen. Å andra sidan hävdas det samtidigt att direktintegreringen går ut över de andra skolämnena och att det därför behövs förberedande språkstudier.

Språkkraven är höga

Är det verkligen så viktigt att lära sig språket helt korrekt då? Eller räcker det kanske med att ”bara” kunna bli förstådd? Vilka förväntningar har du på dig själv? Och vilka förväntningar finns från dem som har det andra språket som sitt första?

Sanningen är att förväntningarna på andraspråksinlärningen oftast är höga, och kraven lika så. Därför är det viktigt att framhäva att oavsett vilken väg man väljer att gå så kvarstår faktum att kombinationen av språkliga sammanhang och språkstudier med hjälp av läromedel är det bästa och mest effektiva sättet för att lära sig.

Är du intresserad av läromedel i SFI eller Svenska som andraspråk? Läs mer här.

Vilka förväntningar finns på språkkunskaper och vilken väg ska man gå för att möta det som förväntas? Andraspråksinlärning är kanske mer aktuellt än någonsin och som läromedelsförlag lyfter vi ämnet för att öka förutsättningarna för en så effektiv spåkinlärning som möjligt.

Vi vet att det absolut mest effektiva sättet att lära sig ett andra språk är genom kombinationen av spåkstudier och att utsättas för språkliga sammanhang. Men vi vet också att det finns olika vägar inom forskningen.

Vi träffade Anna Flyman Matsson, Lektor i Svenska som andraspråk, för att reda ut motsättningarna i forskningen.

Ska man kastas in i ett ordinare klassrum, eller bör man lära sig språket först?

Det finns en balansgång i forskningen och olika forskningsområden argumenterar för olika vägar för ett gemensamt mål.

Å ena sidan framhävs vikten av inputs från omgivningen och fördelarna med direktintegrering genom att “kastas in” i språkliga och sociala sammanhang. Du måste höra, se och vara i språket för att känna in språkkulturen. Å andra sidan hävdas det samtidigt att direktintegreringen går ut över de andra skolämnena och att det därför behövs förberedande språkstudier.

Språkkraven är höga

Är det verkligen så viktigt att lära sig språket helt korrekt då? Eller räcker det kanske med att ”bara” kunna bli förstådd? Vilka förväntningar har du på dig själv? Och vilka förväntningar finns från dem som har det andra språket som sitt första?

Sanningen är att förväntningarna på andraspråksinlärningen oftast är höga, och kraven lika så. Därför är det viktigt att framhäva att oavsett vilken väg man väljer att gå så kvarstår faktum att kombinationen av språkliga sammanhang och språkstudier med hjälp av läromedel är det bästa och mest effektiva sättet för att lära sig.

Är du intresserad av läromedel i SFI eller Svenska som andraspråk? Läs mer här.

All search results