Hållbarhetsrapport 2020 

Nu ger vi ut vår första hållbarhetsrapport. Den är inte gjord utifrån krav eller regelverk, utan för att vi vill visa vad vi gör, och lära oss vad vi kan göra bättre. 
För oss är det viktigt att vara transparenta i allt vi gör. Det är så vi ser var vi kan göra bättre, men det är också så vi visar hur våra handlingar faktiskt gör skillnad. Vi vet att vi inte gör allt bäst, men vi tar medvetna val i allt vi gör och vi vill alltid bli bättre!
Jonas Paulsson

Grundare, NA Förlag

Syftet med hållbarhetsrapporten är att ge både våra intressenter och oss själva förståelse för våra konsekvenser på miljön genom att framhäva vårt hållbarhetsarbete men också genom att synliggöra våra brister, för att därefter kunna vidta åtgärder för dessa.
I rapporten tar vi upp vad vi gör, vad vi vill göra och vad vi kommer att göra. Även vad vi tycker är svårt att göra och vad vi hoppas att andra kommer att göra.

All search results