Titta!

 

Vi kan stolt presentera 2021 års hållbarhetsrapport.

Ladda ner och läs den här.

Hållbarhet är jätteviktigt för oss

Vi älskar vår planet och vill ta hand om den, men vi vet att det har konsekvenser för klimatet att producera böcker, det kan vi inte undkomma, och den bästa boken för klimatet är den bok som aldrig trycks. Men, vi tror på boken som produkt i målet att sprida kunskap och därför jobbar vi stenhårt för en så hållbar bokproduktion som möjligt. Alla våra böcker kommer från ett hållbart, ansvarsfullt skogsbruk och är tillverkade för att vara så snälla mot planeten som möjligt.

Genom att ständigt reflektera över de alternativ som finns och ta medvetna val genom hela processen, arbetar vi för att sprida kunskap i bokform på ett sätt som håller i längden. Nedan berättar vi mer om vårt arbete för en hållbar bokproduktion.

Hållbarhet är jätteviktigt för oss

Vi älskar vår planet och vill ta hand om den, men vi vet att det har konsekvenser för klimatet att producera böcker, det kan vi inte undkomma, och den bästa boken för klimatet är den bok som aldrig trycks. Men, vi tror på boken som produkt i målet att sprida kunskap och därför jobbar vi stenhårt för en så hållbar bokproduktion som möjligt. Alla våra böcker kommer från ett hållbart, ansvarsfullt skogsbruk och är tillverkade för att vara så snälla mot planeten som möjligt.

Genom att ständigt reflektera över de alternativ som finns och ta medvetna val genom hela processen, arbetar vi för att sprida kunskap i bokform på ett sätt som håller i längden. Nedan berättar vi mer om vårt arbete för en hållbar bokproduktion.

I samarbete med vårt tryckeri Print Best och den oberoende organisationen ClimateCalc mäter vi koldioxidutsläppen för produktionen av varje bok. Det totala koldioxidutsläppet trycks på omslaget av varje bok, för att underlätta för konsumenten att göra ett aktivt val. En mer specificerad redovisning av uträkningen kommer att finnas på respektive boks sida här på hemsidan.

Vi vill vara med och bidra till positiva förändringar i samhället och vår förhoppning är att fler aktörer i branschen kommer att redovisa sina klimatavtryck, så att vi tillsammans kan sprida kunskap genom större medvetenhet och arbeta för en hållbar framtid.

I samarbete med vårt tryckeri Print Best och den oberoende organisationen ClimateCalc mäter vi koldioxidutsläppen för produktionen av varje bok. Det totala koldioxidutsläppet trycks på omslaget av varje bok, för att underlätta för konsumenten att göra ett aktivt val. En mer specificerad redovisning av uträkningen kommer att finnas på respektive boks sida här på hemsidan.

Vi vill vara med och bidra till positiva förändringar i samhället och vår förhoppning är att fler aktörer i branschen kommer att redovisa sina klimatavtryck, så att vi tillsammans kan sprida kunskap genom större medvetenhet och arbeta för en hållbar framtid.

Svanenmärkta böcker

Svanen är den mest omfattande miljömärkningen som finns inom tryckeribranschen idag och garanterar att produkten är ett bra val för miljön.

Minimal resursanvändning

Genom aktiva val kring papprets kvalitet och densitet samt böckernas format och omslag, minskar vi användandet av naturens resurser och anpassar utformningen för varje boks ändamål.

Återvinning ska vara lätt

Därför stämplar vi alla våra böcker med riktlinjer om hur boken ska återvinnas. 

Klimatkompensation

Vi försöker att alltid välja de mest hållbara alternativen genom hela produktionsledet. Men tyvärr är det inte alltid tillräckligt. Och vi vill mer! Därför har vi i år valt att klimatkompensera utsläppen från vår produktion genom organisationen Go Climate.

Svanenmärkta böcker

Svanen är den mest omfattande miljömärkningen som finns inom tryckeribranschen idag och garanterar att produkten är ett bra val för miljön.

Minimal resursanvändning

Genom aktiva val kring papprets kvalitet och densitet samt böckernas format och omslag, minskar vi användandet av naturens resurser och anpassar utformningen för varje boks ändamål.

Återvinning ska vara lätt

Därför stämplar vi alla våra böcker med riktlinjer om hur boken ska återvinnas. 

Klimatkompensation

Vi försöker att alltid välja de mest hållbara alternativen genom hela produktionsledet. Men tyvärr är det inte alltid tillräckligt. Och vi vill mer! Därför har vi i år valt att klimatkompensera  utsläppen från vår produktion genom organisationen GoClimate.

Varje bok vi ger ut från och med 2021 har en helt egen koldioxiduträkning på sin boksida, här på vår hemsida. Om du vill veta hur mycket din kurslitteratur påverkar miljön är det bara att gå in och kika.

Vet du vad vi kan göra bättre?

Fantastiskt! Kontakta oss gärna på info@naforlag.7sbvzq1she-ewx3lgq5k6zq.p.temp-site.link för att dela med dig av dina tankar.

Vet du vad vi kan göra bättre?

Fantastiskt! Kontakta oss gärna på info@naforlag.7sbvzq1she-ewx3lgq5k6zq.p.temp-site.link för att dela med dig av dina tankar.

All search results