FÖRFATTARE

Porträtt på Jenny Kesselfors

Jenny Kesselfors

Jenny Kesselfors har dubbla examina i samhällsvetenskap och Journalistik och har arbetat med kommunikation och PR i tio år. Hon har ett stort intresse för samhälls- och kulturfrågor. 2007 var hon..

Porträtt på Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan Eriksson är samhällsvetare och historiker med examen från Stockholms universitet. Han är verksam som författare och journalist och har tidigare arbetat som lärare i grundskolan och inom..

Porträtt på Tobias Schildfat

Tobias Schildfat

Tobias Schildfat är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring och finansiering. Han har varit verksam inom olika branscher, bland annat som aktiemäklare på Handelsbanken och som..

Porträtt på Martin Alm

Martin Alm

Fil. Dr Martin Alm disputerade i historia vid Lunds universitet 2003 och har sedan arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet och vid Århus universitet, Danmark. Han har också arbetat..

Porträtt på Daniel Svalner

Daniel Svalner

Daniel Svalner är legitimerad lärare i idrott och hälsa och engelska. Förutom sin lärarexamen är Daniel dessutom utbildad fystränare genom SISU Idrottsutbildarna, certifierad massageterapeut..

Porträtt på Annika Nilsson

Annika Nilsson

Annika Nilsson undervisar i svenska och är förstelärare på gymnasiet där hon driver arbetet med hjärnsmart lärande. Annika har arbetat i över 10 år som pedagog. Utöver det pedagogiska..

Porträtt på Annika Backemyr Nyberg

Annika Backemyr Nyberg

Annika Backemyr Nyberg är förstelärare i engelska och franska med erfarenhet från både högstadiet och gymnasiet, där hon undervisat på flera olika program. Tidigare har hon också arbetat med..

Porträtt på Håkan Danielsson

Håkan Danielsson

Håkan Danielsson är lärare i historia och samhällskunskap på Katedralskolan i Lund. Han är också koordinator på Historieprogrammet - spetsutbildning i Historia. Han har tidigare gett ut boken..

Porträtt på Lena Winqvist

Lena Winqvist

Lena Winqvist undervisar i svenska och är förstelärare på gymnasiet där hon driver arbetet med hjärnsmart lärande. Lena har arbetat i över 10 år som pedagog. Utöver det pedagogiska arbetet..

Porträtt på Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson är legitimerad gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap. Han arbetar på Katedralskolan i Lund och är koordinator på Historieprogrammet – spetsutbildning i..

Porträtt på Magnus Ehinger

Magnus Ehinger

Magnus Ehinger är legitimerad lärare och lektor i kemi och biologi på Polhemskolan i Lund. Han har ett antal läromedelsprojekt bakom sig, men är troligen mest känd bland Sveriges kemi- och..

Porträtt på Leif Berg

Leif Berg

Leif Berg är en erfaren lärare och läromedelsförfattare med en livshistoria som överträffar det mesta. Hans resor runt jorden har lämnat starka intryck och erfarenheterna märks tydligt i hans..

Porträtt på Ylva Herou

Ylva Herou

Ylva Herou är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och religion. Hon har arbetat som lärare i 17 år och idag är Ylva utvecklare inom didaktik på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Porträtt på Christian Norefalk

Christian Norefalk

Christian Norefalk är legitimerad lärare i svenska och filosofi. Han har sedan 2002 undervisat i båda dessa ämnen på såväl yrkesförberedande som studieförberedande program.

Porträtt på Ingeli Jönsson Stegmark

Ingeli Jönsson Stegmark

Ingeli Jönsson Stegmark är legitimerad gymnasielärare i matematik och svenska, utbildad vid Lunds universitet och Malmö lärarhögskola. Ingeli har arbetat som gymnasielärare i 12 år. Sedan..

Porträtt på Peggy Thornström

Peggy Thornström

Peggy Thornström är legitimerad gymnasielärare och har jobbat i drygt 10 år som lärare i samhällskunskap, psykologi och företagsekonomi.

Porträtt på Johan Paulsson

Johan Paulsson

Johan Paulsson är utbildad ämneslärare i psykologi och idrott och hälsa.

Porträtt på Gunilla Rundblom

Gunilla Rundblom

Gunilla Rundblom är utbildad lärare och har jobbat både på grundskolan och gymnasiet. Hon har medverkat i ett stort antal bokproduktioner och skrivit flera läromedelsböcker inom..

Porträtt på Eva Hallberg

Eva Hallberg

Eva Hallberg är förstelärare i engelska och svenska med 30 års erfarenhet av utbildning. Sedan nio år tillbaka arbetar hon på Polhemskolan i Lund med främst samhälls- och naturvetenskapliga..

Porträtt på Stina Zegarra Willquist

Stina Zegarra Willquist

Jag är utbildad hälsopedagog, rektor och har en magister i utbildningsledarskap. Jag har under de senaste elva åren arbetat som lärare och rektor inom gymnasieskolan. Min drivkraft för att skriva..

Porträtt på Therése Åkerberg

Therése Åkerberg

Therése Åkerberg är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion. Hon har under sina åtta år som lärare arbetat både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Porträtt på Anna Alm

Anna Alm

Fil. Dr Anna Alm är utbildad gymnasielärare i historia, religion och svenska. Sedan disputationen i historia 2012 arbetar hon på historiska institutionen i Lund med att undervisa och handleda..

Porträtt på Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson har en magisterexamen i biologi från Lunds universitet och är dessutom utbildad gymnasielärare i biologi och naturkunskap vid Växjö universitet. Fredrik har erfarenhet av..