FÖRFATTARE

Porträtt på Jonny Lindén

Jonny Lindén

Jonny Lindén är lärare och läromedelsförfattare. Han är legitimerad lärare i flera ämnen för årskurs 3–6. Under sina trettio yrkesverksamma år i skolan, har han till största delen varit..

Porträtt på Johan Paulsson

Johan Paulsson

Johan Paulsson är utbildad ämneslärare i psykologi och idrott och hälsa.

Porträtt på Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson är legitimerad gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap. Han arbetar på Katedralskolan i Lund och är koordinator på Historieprogrammet – spetsutbildning i..

Porträtt på Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan Eriksson är samhällsvetare och historiker med examen från Stockholms universitet. Han är verksam som författare och journalist och har tidigare arbetat som lärare i grundskolan och inom..

Porträtt på Christian Norefalk

Christian Norefalk

Christian Norefalk är legitimerad lärare i svenska och filosofi. Han har sedan 2002 undervisat i båda dessa ämnen på såväl yrkesförberedande som studieförberedande program.

Porträtt på Tobias Schildfat

Tobias Schildfat

Tobias Schildfat är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring och finansiering. Han har varit verksam inom olika branscher, bland annat som aktiemäklare på Handelsbanken och som..

Ingen bild på Karin Borg

Karin Borg

Karin Borg har inte skrivit något om sig själv ännu. Besök profilsidan för relaterade nyheter och utgivning!

Porträtt på Annika Backemyr Nyberg

Annika Backemyr Nyberg

Annika Backemyr Nyberg är förstelärare i engelska och franska med erfarenhet från både högstadiet och gymnasiet, där hon undervisat på flera olika program. Tidigare har hon också arbetat med..

Porträtt på Håkan Danielsson

Håkan Danielsson

Håkan Danielsson är lärare i historia och samhällskunskap på Katedralskolan i Lund. Han är också koordinator på Historieprogrammet - spetsutbildning i Historia. Han har tidigare gett ut boken..

Porträtt på Ingeli Jönsson Stegmark

Ingeli Jönsson Stegmark

Ingeli Jönsson Stegmark är legitimerad gymnasielärare i matematik och svenska, utbildad vid Lunds universitet och Malmö lärarhögskola. Ingeli har arbetat som gymnasielärare i 12 år. Sedan..

Ingen bild på Caroline Roos Bergman

Caroline Roos Bergman

Caroline Roos Bergman har inte skrivit något om sig själv ännu. Besök profilsidan för relaterade nyheter och utgivning!

Porträtt på Daniel Svalner

Daniel Svalner

Daniel Svalner är legitimerad lärare i idrott och hälsa och engelska. Förutom sin lärarexamen är Daniel dessutom utbildad fystränare genom SISU Idrottsutbildarna, certifierad massageterapeut..

Porträtt på Stina Zegarra Willquist

Stina Zegarra Willquist

Jag är utbildad hälsopedagog, rektor och har en magister i utbildningsledarskap. Jag har under de senaste elva åren arbetat som lärare och rektor inom gymnasieskolan. Min drivkraft för att skriva..

Porträtt på Ylva Herou

Ylva Herou

Ylva Herou är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och religion. Hon har arbetat som lärare i 17 år och idag är Ylva utvecklare inom didaktik på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Porträtt på Magnus Ehinger

Magnus Ehinger

Magnus Ehinger är legitimerad lärare och lektor i kemi och biologi på Polhemskolan i Lund. Han har ett antal läromedelsprojekt bakom sig, men är troligen mest känd bland Sveriges kemi- och..

Porträtt på Martin Alm

Martin Alm

Fil. Dr Martin Alm disputerade i historia vid Lunds universitet 2003 och har sedan arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet och vid Århus universitet, Danmark. Han har också arbetat..

Porträtt på Anna Alm

Anna Alm

Fil. Dr Anna Alm är utbildad gymnasielärare i historia, religion och svenska. Sedan disputationen i historia 2012 arbetar hon på historiska institutionen i Lund med att undervisa och handleda..

Ingen bild på Lina Landberg

Lina Landberg

Lina Landberg har inte skrivit något om sig själv ännu. Besök profilsidan för relaterade nyheter och utgivning!

Porträtt på Jenny Kesselfors

Jenny Kesselfors

Jenny Kesselfors har dubbla examina i samhällsvetenskap och Journalistik och har arbetat med kommunikation och PR i tio år. Hon har ett stort intresse för samhälls- och kulturfrågor. 2007 var hon..

Porträtt på Lena Winqvist

Lena Winqvist

Lena Winqvist undervisar i svenska och är förstelärare på gymnasiet där hon driver arbetet med hjärnsmart lärande. Lena har arbetat i över 10 år som pedagog. Utöver det pedagogiska arbetet..

Porträtt på Peggy Thornström

Peggy Thornström

Peggy Thornström är legitimerad gymnasielärare och har jobbat i drygt 10 år som lärare i samhällskunskap, psykologi och företagsekonomi.

Porträtt på Therése Åkerberg

Therése Åkerberg

Therése Åkerberg är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion. Hon har under sina åtta år som lärare arbetat både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Porträtt på Eva Hallberg

Eva Hallberg

Eva Hallberg är förstelärare i engelska och svenska med 30 års erfarenhet av utbildning. Sedan nio år tillbaka arbetar hon på Polhemskolan i Lund med främst samhälls- och naturvetenskapliga..

Porträtt på Annika Nilsson

Annika Nilsson

Annika Nilsson undervisar i svenska och är förstelärare på gymnasiet där hon driver arbetet med hjärnsmart lärande. Annika har arbetat i över 10 år som pedagog. Utöver det pedagogiska..

Porträtt på Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson har en magisterexamen i biologi från Lunds universitet och är dessutom utbildad gymnasielärare i biologi och naturkunskap vid Växjö universitet. Fredrik har erfarenhet av..