Välkommen till English United!

English United är en läromedelsserie i engelska för årskurs 4-6 som utgår från ämnets syfte i Lgr22. Här förenas grundläggande grammatik och massor av spännande fakta om Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland!  

Serien består av Grammific A, B och C som utvecklar elevernas kunskaper i engelska språket och stadieboken Globe som ger dem kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Med varierade texter och uppgifter skapas en stabil grund och en god inblick i den engelskspråkiga världen. Här finns fantastiska möjligheter att berika sin engelska så att både förståelsen och kommunikationen förbättras.

Och självklart kommer serien med omfattande och kostnadsfritt webbstöd

Webbstöd

Till samtliga läromedel i English United-serien finns ett webbstöd som innehåller massor av extra material! Här hittar du lärarhandledning och facit, hörövningar, Games & Activities, kopieringsunderlag, Power points, Word cards och mycket mer! 

Webbstödet är såklart gratis vid köp av böckerna och nås enkelt genom att klicka på  vid respektive bok.

Så funkar det!

I English United får eleverna lära sig hur det engelska språket är uppbyggt och ges redskap att utveckla den språkliga förmågan. Böckerna följer samma tydliga struktur vilket skapar sammanhang och överblick i ämnet.

Serien förenar några av språkinlärningens grunder genom texter som kan läsas gemensamt eller individuellt i valfri ordning. Samtidigt som läsförtåelse tränas får eleverna förståelse för engelsktalande länders kultur och historia. 

All search results