LÄROMEDEL

Genom att erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser ger vi Sveriges gymnasieskolor möjligheten att undervisa sina elever med det viktigaste pedagogiska instrumentet en lärare kan ha, läroboken. Våra böcker skrivs av författare som är väletablerade inom respektive område.


Nedan hittar du våra läromedel för gymnasium och vuxenutbildning.

Bokomslag Fortsätt Framåt

NYHET

Bokomslag Kurs A - Studieväg 1

NYHET

Bokomslag Svenska som andraspråk 1
Bokomslag Svenska som andraspråk 2 & 3
Bokomslag Historiens landskap – kungar och karnevaler
Bokomslag Tänk Historia

NYHET

Bokomslag Samhällskunskap 1B
Bokomslag Perspektiv på samhällskunskap 1 - 3

NYHET

Bokomslag Svenska 1 – Helt enkelt 2:a upplagan

NYHET

Bokomslag Svenska 2 - Helt enkelt
Bokomslag Svenska 3 - Helt enkelt
Bokomslag Matematik 1ABC
Bokomslag Kemi 1
Bokomslag Kemi 2

NYHET

Bokomslag Naturkunskap 1B – Välj din väg
Bokomslag Naturkunskap 2 – Ditt universum

NYHET

Bokomslag Engelska 5 - Outlooks on
Bokomslag Engelska 5 & 6 - Outlooks on
Bokomslag Friskvård och hälsa
Bokomslag Idrott och Hälsa 1 & 2
Bokomslag Religion 1 & 2 - Liv och mening
Bokomslag Hälsopedagogik
Bokomslag Entreprenörskap
Bokomslag Entreprenörskap - Praktisk och teoretisk tillämpning
Bokomslag Hjärnsmart Lärande

NYHET