Lärarguide Komplett – Stavning A, B, C

Till läraren

Här hittar du som lärare material som hör till Stavning A, B och C. Med elevboken och lärarguiden kan din elevgrupp jobba med olika moment i det centrala innehållet.

Till läromedlen finns ytterligare två byggstenar:

 • Elevstödet “Plugga smartare” innehåller tips på studieteknik, lässtrategier med mera. “Plugga smartare” kan även användas i andra ämnen än svenska.

Hör gärna av dig med tips och synpunkter på våra läromedel!

Ladda ner pdf

Lärarhandledningarna som innehåller kopieringsunderlag, underlag för prov och bedömning och mycket mer kan hämtas i pdf-format nedan. Vissa delar av lärarhandledningen kan även hämtas i de respektive böckernas mediabanker. 

Elevbokens innehåll

Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment.

Elevbokens innehåll

Varje kapitel innehåller fyra sidor.

Första sidan:

 • Regelruta (N) för aktuellt stavningsmoment
 • Ordlista med tolv ord
 • Rader där man skriver av de tolv orden
 • Rader där man bildar meningar
 • Andra sidan:
 • Korsord där man jobbar med de tolv orden
 • Tredje sidan:
 • Berättande text med tillhörande övning
 • Fjärde sidan:
 • Varierande övningar, som ibland kan vara
 • extra kluriga

Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. Även om huvudsyftet med övningarna i boken är att träna just stavning, så får man också annat ”på köpet”:

 • Ordkunskap
 • Träning i att använda en ordlista

Lärarhandledningens innehåll

Detta häfte innehåller kopieringsunderlag:

 • Träningsblad (läxa 1) – 12 ord
 • Mall till diktamen – 12 ord
 • Manus till diktamen – 12 ord
 • Träningsblad (läxa 2) – diktamenstext
 • Mall till diktamen – text
 • Individuellt diktamensprotokoll för eleven
 • Klassprotokoll till diktamen
 • Facit till elevboken

Så kan ni jobba med boken

Förslag på arbetsgång till varje kapitel:

Vecka 1

 1. Börja med gemensam genomgång av regelrutan på första sidan.
 2. Läs orden i ordlistan högt tillsammans.
 3. Eleverna jobbar individuellt: övning A: Skriv av orden från ordlistan. övning B: Bilda meningar med fem av orden. övning C: Korsord.
 4. Ge eleverna träningsblad för de tolv orden i hemläxa (läxa 1). Kopieringsunderlag finns i lärarhäftet och på webben.
 5. Genomför diktamen på orden. I lärarhäftet finns kopieringsunderlag till manus och elevblad.
 6. Fyll i resultaten i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet.

Vecka 2

 1. Börja med gemensam högläsning eller individuell tystläsning av den berättande texten på tredje sidan.
 2. Eleverna jobbar individuellt med övningen/övningarna som hör ihop med texten.
 3. Du som lärare, avgör om alla elever ska ha kravet på sig att göra den fjärde sidan. Den kan fungera som en ”När jag hinner-sida”.
 4. Ge eleverna träningsblad för diktamenstexten i hemläxa (läxa 2). Välj helst ut en begränsad del av texten. De flesta texterna är alltför omfattande för att användas i sin helhet.
 5. Genomför diktamen på texten. I lärarhäftet och på webben finns kopieringsunderlag till elevblad.
 6. Fyll i resultat/bedömning i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet.
All search results