Mediabank smakprov – elevstöd

Metod: analysera orsak & verkan

Metoden för att analysera sambanden mellan orsak, verkan och åtgärder används ofta i samhällsvetenskapliga undersökningar och resonemang.

Samhällsvetare vill ofta studera både orsaker och konsekvenser av ett visst samhällsfenomen. Det är även vanligt att forskaren lägger fram förslag till möjliga lösningar (åtgärder) av ett visst problem i samhället. Den analysmodell som presenteras nedan sätter problemet eller fenomenet i mitten, och lämnar sedan plats för att analysera orsaker, konsekvenser och möjliga åtgärder.

I korthet fungerar det så här:

1. Skriv in det fenomen, fråga eller problem som ska studeras i mitten.

2. Vad är det som skapar, orsakar eller förstärker fenomenet/problemet? Skriv ner orsakerna till vänster.

Tips: för att komma på många olika orsaker kan du vrida och vända på ämnets skilda aspekter: finns det ekonomiska, politiska, ekologiska orsaker, och så vidare? 

3. Vilka följder eller konsekvenser får fenomenet eller problemet? Vad leder det till? Skriv ner konsekvenserna, både positiva och negativa om det finns, på höger sida.

Tips: för att komma på många konsekvenser kan du åter fundera på ämnets aspekter (politiskt, ekonomiskt och så vidare) samt hur samhället påverkas på olika nivåer. Vilka följder har fenomenet för enskilda personer? För Sverige? Du kan också byta perspektiv i form av tid (då(nu, kort eller lång sikt) och plats (Sverige jämfört med andra länder, din kommun jämfört med en annan.)

4. Slutligen kan du försöka komma på åtgärder och insatser som kan förändra läget och i bästa fall lösa problemet.

Tips: Tänk på att åtgärderna kan riktas både mot problemets orsaker och mot följderna. Åtgärder mot trafikolyckor kan exempelvis bestå i att man bygger säkrare cykelvägar (åtgärdar en av orsakerna till många olyckor, kan förebygga olyckor) men det är även tänkbart med ökat stöd till de grupper som drabbats av olyckorna – det senare är alltså ett sätt att försöka minska skadorna av de konsekvenser som uppkommer. 

 

    All search results