Ett smakprov på webbstöd - Perspektiv på samhället 1-3

Här kan du ta del av ett smakprov på webbstödet för “Perspektiv på samhället 1-2-3”. Till samtliga titlar i samhällskunskap finns det ett specifikt webbstöd med anpassat innehåll till den aktuella titeln. Webbstödet uppdateras löpande och ingår utan extra kostnad vid köp av boken. 

Via webbstödet kan du enkelt dela digitala instuderingsuppgifter, läxor och prov. Du kan också anpassa webbstödets innehåll för att skapa egna uppgifter och presentationer. (Materialet är licensierat som Creative Commons (CC BY-NC 2.5 SE)

Läromedlet består av elevboken samt ett fylligt extramaterial i webbstödet på webben.

Materialet på webben uppdateras fortlöpande med nya övningar och aktuella teman. På så sätt förlänger vi livslängden på den tryckta boken – bra både för miljön och ekonomin, inte sant?

Här nedan kan du läsa mer om webbstödets innehåll och ta del av vissa smakprov.

 

Lärarguide Perspektiv på samhället

Lärarguiden innehåller tips på hur du som lärare kan jobba med läromedlet, samt förslag till fördjupningar och vidare läsning. Hela lärarguiden är tillgänglig utan extra kostnad när du köper läromedlet. 

Ur innehållet:

  • Förklaring av läromedlets uppbyggnad och innehåll
  • Koppling till gällande ämnes- och kursplan
  • Förslag på hur du kan planera undervisningen med Perspektiv på samhället som grund
  • Vägledning för dig som vill ha tips på hur mediabankens innehåll kan delas ut digitalt till eleverna, hur du gör egna presentationer, med mera. 
  • Pedagogiska grundtankar bakom läromedlet
  • Referenser och tips på vidare läsning

Elevstöd

Elevstödet är ett ämnesövergripande material som riktar sig direkt till eleverna. Här finns metoder, modeller, mallar och länkar som kan hjälpa dem att utveckla sitt lärande och nå högre kunskapsmål.

Nedan ser du elevstödets struktur och innehållsförteckning. Du kan även ta del av vissa sidor som smakprov.

Studieteknik

Här finns allmänna tips om studieteknik, läsförståelse, minnesteknik och inlärning. Ur innehållet:

Argumentera och resonera

Här finns stöd som eleverna kan använda för att på olika sätt bearbeta och fördjupa sina faktakunskaper. Exempel på innehållet:

Sökteknik och källkritik

Ett avsnitt med tips på hur eleverna kan tänka för att söka fram tillförlitliga och relevanta uppgifter, samt ett omfattande metodavsnitt för källkritik.

Skriva och presentera

Stödmaterial som kan användas när eleven ska göra egna rapporter, uppsatser eller presentationer i olika former. Exempel på innehållet:

Verktygslådan

Vertygslådan tipsar om fördjupande läsning, appar, informationstjänster och andra verktyg som kan användas i undervisningen och studierna. Allt material är kvalitetskontrollerat och uppdateras minst en gång per termin. Exempel på innehåll:

  • Fördjupande läsning kopplat till kursens centrala innehåll
  • Appar, tjänster och digitala verktyg för exempelvis statistisk analys och presentationer i olika former

Extramaterial till elevboken

Till varje kapitel i elevboken finns ett omfattande extramaterial som kan användas av både lärare och elever. Här nere ser du några exempel hämtade ur Perspektiv på samhället 1-3. Mediebanken består totalt av flera hundra bilder, övningar och annat extramaterial. 

Nyckelbegrepp och instuderingsfrågor

Varje kapitel i Utblick avslutas med ett antal instuderingsfrågor med progression, som hjälper eleven att bygga på sina tidigare kunskaper med nya fakta. Materialet kan användas för instudering, men också som underlag för läxor och prov.

Nyckelbegrepp och instudering “Demokrati” (kapitel 5 i Perspektiv på samhället 1-3)

Uppdrag, övningar och prov

Varje kapitel har ett antal uppdrag, praktiskt inriktade övningar och fördjupande arbeten, där eleverna får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Dessutom finns en eller flera examinationsuppgifter (stor fråga), som kan användas för att bedöma elevernas kunskaper inom ett visst område, kopplat till kursplanens kunskapskrav.

Uppdrag och stor fråga “Demokrati” (kapitel 5 i Perspektiv på samhället 1-3)

Illustrationer och informationsgrafik

Perspektiv på samhället bygger i hög grad på engagerande bildmaterial och pedagogiska presentationer som kombinerar text och bild (informationsgrafik) för att på så sätt tydliggöra komplexa samband. Via mediabanken kan ni hämta bildmaterial för genomgångar, presentationer och egna arbeten. Även detta material är licenserat med CC BY-NC 2.5 SE, vilket ger er rätt att remixa, transformera, och bygga vidare på materialet.

Illustrationer “Demokrati” (kapitel 5 i Perspektiv på samhället 1-3)

All search results