Mediabank – elevstöd

Metod: presentationer med olika syften

När undersökningar och efterforskningar är klara är det dags att presentera resultatet. Då behöver du ha koll på olika typer av framställningar: ska du beskriva, argumentera, eller berätta fantasifullt och underhållande? Kolla guiden nedan för tips!

Översikten nedan visar skillnaden på olika typer av presentationer och framställningar. Alla dessa kan sedan framföras på skilda sätt med olika tekniker eller medier: du kan göra det som skriven text, som ett muntligt anförande, en film, eller podd – bara för att nämna några exempel.

Saklig och objektiv…

När du gör en presentation är det viktigt att följa de oskrivna regler som gäller för en viss typ av framställning. När du skriver uppsatser och rapporter ska du vara saklig och objektiv. Undvik subjektiva värderingar, personligt tyckande och ett allt för målande språk. Läsaren kommer inte att lita på en vetenskaplig uppsats som är full av värderingar och påståenden utan källangivelser.

eller personlig och underhållande?

Den som vill göra en mer personlig och kanske känsloladdad framställning kan absolut få göra det, men då passar det betydligt bättre att skriva en debattartikel, hålla ett tal eller kanske göra en slagfärdig affisch. Och här gäller omvända regler: det funkar inte särskilt bra med fotnoter, uppräkningar av data och källhänvisningar i dikter, debattartiklar och blogginlägg.

All search results