Mediabank – elevstöd

Metod: argumentationsanalys

En argumentationsanalys letar efter påståenden (teser) i texter, och argument som sedan används för att stödja (pro) eller tala emot (contra) påståendet.

Argumentationsanalysen passar bra för att analysera politiska tal, debattartiklar och andra opinionsbildande texter som försöker påverka läsaren att tycka eller tänka på ett visst sätt. Att ställa upp argument för och emot ett visst påstående kan även vara ett bra sätt för att själv analysera olika samhällsfenomen, eller reda ut möjliga ståndpunkter inför svåra valsituationer.

Metoden i korthet

 1. Läs igenom texten eller lyssna till talet som du ska analysera.
 2. Skriv upp tesen (det som någon påstår, huvudbudskapet i debattartikeln/texten/talet).
 3. Skriv upp argument för (proargument) tesen, alltså fakta och argument som ger stöd för det tesen påstår.
 4. Skriv ned argument emot (contraargument) tesen, alltså fakta och argument som talar emot det tesen påstår. Det kan också vara svar på eller motargument till pro-argumenten.
 5. Slutligen: titta igenom argumenten, både för och emot. Gör en värdering: vilka argument är starkast? Vilka är mest välgrundade i fakta? Vilka bygger på värderingar som du själv gillar?
 6. Sammanfatta: är du för eller emot tesen? Motivera ditt svar med stöd av analysen ovan.

Exempel på teser att analysera och diskutera

 • Det är viktigare med frihet än solidaritet!
 • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är inte rättvisa.
 • Alla som har en lön över 35 000 kronor borde skänka minst två procent som stöd till världens fattigare delar.
 • Det är inte hållbart att flyga utomlands för nöjes skull.
 • Jag borde lägga mer tid på skolan.
 • Pengar ger lycka!
 • Det är fel att döda djur.
 • Alla ska få göra som de vill, så länge som det inte skadar andra.
All search results