Att läsa för barn är viktigt. Där är vi nog överens, men brottas du också med skärmtid och fotbollsträningar och tycker att det är svårt att locka barnen till att vilja sätta sig ner och läsa?

Att barn läser och blir lästa för gynnar deras språkutveckling, koncentrationsförmåga och fantasi. Det hjälper dem även att skapa förståelse för världen och andra människor. Läsning från tidig ålder ger helt enkelt barnen bättre förutsättningar för framtiden.

Här är NA:s 6 tips för att locka till läslust:

1. Läs själv
Barn gör som du gör. Du har hört det förut, och det är sant. Om du själv läser så ökar chansen att även ditt barn får in vanan att läsa regelbundet.

2. Ha böcker hemma
Finns det böcker tillgängliga ökar chanserna till att barnet hittar något att bli nyfiken på. Ta med barnet till biblioteket eller (e-) bokhandeln för att själv få upptäcka olika sorters böcker.

3. Lyssna på vad barnet vill läsa…
…och värdera inte barnets val. Det är bättre att läsa än att inte läsa. Så glöm inte att även faktaböcker och serier är läsning.

Erbjud barnet olika alternativ, men tvinga inte. Om barnet själv får vara med i valet av läsning skapas en mer positiv inställning till läsningen. Även om du själv är trött på att läsa samma bok för 200:e gången så kanske det är just det som barnet behöver, ha tålamod för barnets utveckling och intresse.

4. Skapa mysiga lässtunder
Läsning kräver tid, och i de flesta fall även lugn och ro. Skapa därför mysiga stunder utan stressmoment och distraktioner, där berättelserna får vara i centrum. All ära åt godnattsagor, men tänk på att lässtunden inte alltid behöver vara på kvällen.

5. Läs högt
Börja från tidig ålder och läs högt tillsammans med barnet. Låt barnet delta i läsningen och vara med och peka och bläddra.

När barnet börjar kunna läsa själv kan det vara hjälpsamt att fortsätta läsa tillsammans. När det går trögt kan det underlätta för barnet att t.ex. turas om och läsa en sida var.

Att läsa högt kan även vara ett effektivt sätt att introducera nya böcker och genrer när barnet lärt sig läsa på egen hand. Börja läs högt för att underlätta för barnet att komma in i boken, sedan när historien börjar bli spännande vill barnet många gånger fortsätta själv.

6. Prata om böckerna…
…men utan att förhöra. Tänk utanför konkreta ”rätt- och felfrågor” och öppna istället upp för samtal om texten, låt gärna barnet avbryta läsningen med sina tankar och sin fantasi. Koppla även gärna händelser i boken till barnets egna liv och fråga frågor som exempelvis ”vad skulle du ha gjort?” eller ”hur tror du att det känns?”. Nya tankar skapar större förståelse för både berättelsen och livet.

 

All search results