illustration, bok och glasögon
Jonas och Johan Paulsson

OM OSS

Vi tycker att alla gymnasieelever i Sverige förtjänar läroböcker i sin kärnundervisning. Genom att erbjuda ett billigare alternativ fyller vi ett ständigt samt självupplevt behov hos lärarkåren. Därför har vi medvetet valt en låg prisbild.

Hur kan vi erbjuda kvalitativa böcker till så låga priser? Det enkla svaret är att vi är ett litet företag som tycker att marginalerna ska ligga hos slutkonsumenten, eleven. Tack vare effektiv marknadsföring samt begränsad overheadkostnad når vi vårt viktigaste mål: Att producera bra och pedagogiska böcker till låga priser utan kvalitativa kompromisser.

Stoffet har en logisk ram vilket gör att eleven kan fokusera på budskapet och därmed öka förutsättningarna för sitt lärande. Texterna, som är skräddarsydda efter GY11, förmedlar en kritisk hållning till källor, vilket ger eleverna verktyg för att sortera information och omvandla den till kunskap. Genom att ge inspiration åt ett lustfyllt och produktivt skapande, kommunicerar våra författare pedagogiskt material som bidrar till förståelse och lärande.

Vi lägger stor vikt på bilder och illustrativt material för att skapa en genuin och inspirerande känsla. Böckernas design präglas av mötet mellan den klassiska utformningen och en modern, färgstark och tydlig layout. Målet är att skapa pedagogiska och inspirerande böcker samt verka som en frisk fläkt i läromedelsbranschen.

Jonas och Johan Paulsson, grundare

MILJÖ

illustration, blomma

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på natur och människors hälsa. Man talar därför om tre dimensioner.

• Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

• Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

• Ekologisk hållbarhet som betyder att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö.

Självfallet står vi bakom alla lagar och förordning och tillser att även våra underleverantörer lever upp till krav på mänskliga rättigheter, är fria från mutor och korruption samt inte håller sig med barnarbete.

Vi brinner även för att tillse att miljö och ekonomi går hand i hand och därför arbetar vi endast med leverantörer som upprätthåller höga miljöprestanda.

Vår samarbetspartner avseende tryckning, Exaktaprinting, uppfyller krav enligt såväl

• ISO14001 – miljöcertifiering
• Svanen – miljömärkning av hela processen
• FSC – Spårbarhet och vård av skogsbruk, allt ifrån träd, till massa, fiber och till tryckfärdiga ark.

Då Exaktaprinting innehar samtliga av dessa certifieringar känner vi oss trygga i deras långsiktiga arbete om att efterleva och följa miljölagstiftning, att verka för ständiga förbättringar och vara ledande inom teknik som svarar upp mot bättre miljöprestanda samt att dennes leverantörer innehar samtliga motsvarande certifikat.

Läs gärna mer på http://www.exaktaprinting.se/miljo/

Tillsammans tryggar vi en bättre värld för såväl natur som människa.

Välj rätt du också!

illustration, man med telefon

KONTAKT

JONAS PAULSSON

Grundare, sälj- och marknadsansvarig

Tel: 0704-826579

Mail: jonas@naforlag.se

JOHAN PAULSSON

Grundare, produktionsansvarig

Tel: 0700-900036

Mail: johan@naforlag.se

SUPPORT

Supportärenden

Tel: 0700-900036

Mail: info@naforlag.se